Termostat - automatická termostatická regulace solárního vytápění a výkonu solárního kolektoru (solárního panelu)

Do všech kolektorů jsou ve vnitřní části standardně instalována integrovaná teplotní čidla.

Funkce termostatu

Termostat snímá vnitřní teplotu místnosti a současně také teplotu na čidle výstupu kolektoru.

 

Termostat je vyroben tak, že umí obě tyto teploty navzájem vyhodnotit a je přednastaven hysteriézí teplot o 3 stupně. Pokud tedy nastavíme na termostatu libovolnou teplotu, ventilátor se sepne až tehdy, kdy je teplota uvnitř kolektoru vyšší o 3 stupně než nastavená teplota na číselnici termostatu.

 

Regulaci zapínáme tlačítkem „ON“ (svítí zelená LED dioda). Zařízení se vypne při dovršení požadované teploty v interiéru. Žlutá LED dioda indikuje zapnutí režimu větrání. Pokud je toto tlačítko zapnuto, ventilátor se točí bez ohledu na nastavené teploty.

Pohon termostatu

Náš solární teplovzdušný kolektor je jediným zdrojem termostatu, který jej pohání ze své monokrystalické solární buňky. (Což je velká výhoda na rozdíl od běžných termostatů, které fungují na baterie, nebo je musíte připojovat k elektrické síti).

termostat

termostat

3

Cena: 3.043,- Kč vč. DPH

SOLAR HEAT Sokolov

Teplovzdušné solární kolektory
Distribuce, prodej, servis, montáže

telefon: +420 608 855 578
e-mail: obchod.sokolov-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.