Jak používat kolektor?

… teplovzdušný solární kolektor má velice široké využití, především všude tam, kde:

 

• je žádoucí změna podmínek vnitřního mikroklimatu nebo konstrukce budovy či technologických prostor

• stávající postupy neumožňují zlepšení stavu

• nevadí nestacionární průběh jeho funkce nebo je žádoucí přirozený energetický zdroj s nízkou nákladovostí

 

… teplovzdušný solární kolektor je určen pro umístění ve venkovním prostředí na konstrukci nemovitosti.

Výkonnost kolektoru významně ovlivňuje jeho správné umístění na objektu.

 

Ideální poloha je:

 

• s přímo dopadajícím slunečním zářením v průběhu dne

• s optimálním úhlem dopadu na čelní plochu kolektoru (nejlépe kolmo) s úvahou proměnlivé křivky pohybu Slunce v průběhu roku

• na závětrné straně objektu

• s možností přímého vstupu vyústění kolektoru do místnosti nebo prostoru.

… praktické řešení je umístění na konstrukce nemovitosti s orientací nejlépe jihozápad. Rozhodnutí je ovlivněno orientací objektu i samotného prostoru, na který má kolektor navazovat. Instalace se provádí převážně na svislé obvodové konstrukce. Viz. detaily návod k použití a popis instalace.

Umístění teplovzdušného solárního kolektoru má významný podíl na jeho účinnosti. Výkonové parametry mají závislou a nekonstantní dimenzi.

 

Zajišťujeme pro Vás montáže nebo si můžete montáž provést svépomocí.

Poradíme Vám!

2

Aplikace pro určení osvitu SunCalc

clocnus icokilpa

Díky aplikaci SunCalc zjistíte, od kdy do kdy svítí slunce v místě, kde plánujete umístit teplovzdušný solární kolektor.

Spusťte aplikaci SunCalc, v levém horní poli zadejte jméno obce, ve které chcete zjistit sluneční osvit a program Vám přehledným způsobem zobrazí míru slunečního svitu.

SOLAR HEAT Sokolov

Teplovzdušné solární kolektory
Distribuce, prodej, servis, montáže

telefon: +420 608 855 578
e-mail: obchod.sokolov-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.