Funkce teplovzdušného solárního kolektoru

Přivytápění

Kolektor díky řízenému průběhu teplovzdušného proudění ohřívá vnitřní klima objektu v závislosti na intenzitě slunečního záření.

Větrání

Díky přívodu filtrovaného a již i ohřátého čerstvého venkovního vzduchu větráním mění kolektor skladbu vnitřního klimatu navazujícího prostoru či objektu a tím učinně bojuje s eliminací radové záteže a SBS Syndromem nezdravých budov.

Vysušování

Druhotným efektem dlouhodobého větrání je vysušující účinek a odvlhčování vyšší cirkulací přirozeného proudění a tím odvádění vzduchu s vyšší relativní vlhkostí.

Filtrace

Vnější i vnitřní vzduch, který je vháněn do objektu je nejen ohříván, ale i filtrován (zbaven pachů a drobných částic).

1
2
2
2

SOLAR HEAT Sokolov

Teplovzdušné solární kolektory
Distribuce, prodej, servis, montáže

telefon: +420 608 855 578
e-mail: obchod.sokolov-ZAVINOVADLO:rms-solarheat.cz

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2014
Výhody teplovzdušných solárních kolektorů
 • Nulové provozní náklady

  Pro svoji činnost nepotřebuje žádný energetický zdroj, jediným je pouze energie slunce, tedy také provozní náklady jsou nulové a v rámci běžného provozu není jakkoli zatěžováno životní prostředí.

 • Široké variantní využití

  Využití má multifunkční povahu a je dáno očekávaným účinkem na vnitřní prostředí navazujícího prostoru.

 • Zanedbatelný rozsah pravidelné údržby

  Rozsah pravidelné údržby je minimalizován pouze na regeneraci filtru prachových částic a očistu čelního panelu v případě mimořádného znečištění.

 • Zlepšení hygienických podmínek vnitřního prostředí budov

  Významně zlepšuje hygienické podmínky vnitřního prostředí určeného pro pobyt osob zvýšením míry kontinuální intenzity výměny vzduchu a dokonce s pozitivním energetickým bonusem v podobě tepelné energie.

 • Snížení rizik z kondenzačních procesů

  Mimořádně snižuje pravděpodobnost účinků kondenzačních procesů ve vnitřním prostředí včetně jejich následků destruktivní povahy (biotické organismy, strukturální změny konstrukcí vlivem vlhkostní nestability, atd.).

 • Použitelný i v procesech průmyslové povahy

  Je předurčen i pro nízkonákladové technologie, jejichž součástí je vysušovací proces.

 • Jednoduchá montáž i svépomocí

  Montáž je jen o málo obtížnější než pověšení většího obrazu a s pomocí běžného nářadí a návodu ji zvládne většina.